กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิด “ตุลาการภิวัตน์” ในรัฐไทย Historical Legacy and the Construction of Judicial Activism in Thai State ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF