กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF