กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy