กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF