ลังกาสิบสองหัว: นิทานพระรามของสิบสองพันนา

Main Article Content

何立权 -

Abstract

ลังกาสิบสองหัวเป็นนิทานพระรามที่แพร่หลายอยู่ในสิบสองพันนา พัฒนามาจาก รามายณะของอินเดียและรามเกียรติ์ของไทย เป็นผลงานร้อยกรองยอดเยี่ยมของชาวไทลื้อ สะท้อนให้เห็นความคิดและวัฒนธรรมของสิบสองพันนา วรรณคดีเรื่องนี้มีลักษณะเด่นทั้งทาง วรรณศิลป์และการสะท้อนภาพสังคมของชาวไทลื้อซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก

 

兰嘎西双贺:西双版纳的罗摩故事

《兰嘎西双贺》是西双版纳的罗摩故事,是傣族人民在印度史诗《罗 摩衍那》和泰国经典著作《拉玛坚》故事基础上的重创,是傣族人民集体智 慧的结晶。作品以诗体形式反映了西双版纳傣族人民的思想文化特征,富有 浓郁的地方民族文化特色,无论在语言上、艺术特点、文学价值还是在了究 傣族人民的生活历程方面都具有相当高的价值。

 

Lanka Sib Song Hua: The Story of Rama in Xishuangbanna

Lanka Sib Song Hua is a story in verse of Rama widespread in Xishuangbanna.The recreation is based on the stories of Ramayana and Ramakien. It is crystallization of the Tai wisdom. The work is a reflection of Xishuangbanna’s thoughts and ways of life. It is , therefore, valuable as a literary work and as a social record of the Tai ethnic group.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles