ความเป็นมาของเรื่องต๋งหย่งพบเทพธิดา

Main Article Content

ศรีศักดิ์ เจียมวัฒนาเลิศ

Abstract

“ต๋งหย่งพบเทพธิดา”เป็นตำนานพื้นบ้านจีนที่มีชื่อเสียง ไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนวัฒนธรรมกตัญญูของจีน ยังได้รับความนิยมจากชาวบ้านในฐานะตำนานรักระหว่างมนุษย์กับเทพธิดา ตัวเอกของเรื่องคือ ต๋งหย่ง เกิดในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีฐานะยากจนถึงขนาดต้องขายตัวฝังศพพ่อ เขาได้พบกับเทพธิดาที่ได้ให้ความช่วยเหลือและต่อมากลายเป็นตำนานรักที่ซาบซึ้งกินใจ บทความนี้นำเสนอความเป็นมาของตำนานต๋งหย่ง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการคลี่คลายตัวทางสังคมในแต่ละสมัยและอิทธิพลต่อสังคมเรื่อง “ต๋งหย่งพบเทพธิดา”

 

董永遇仙的演变

“董永遇仙”是中国最有名的故事传说之一,他不仅代表着中华民族 的孝义文化,人仙之恋的故事传说也赢得了众民心。作为故事主角的董永, 生活于汉代,因家境贫寒而卖身葬父,而后又遇到七仙女的帮助,并与之产 生了一段感人的爱情故事。本篇的主要阐述董永故事的历史发展,并分析其 随朝代的更替而发生的演变以及对社会的影响。

 

An Unfolding Story of Dong Yong Meets with the Goddess

“Dong Yong meets up Goddess” is one famous Chinese literature and is well known for deep gratitude of main character named ‘Dong Yong’ who was born in Han Dynasty. Dong Yong lived in abject poverty and had to sell himself in order to earn for his father’s grave till he met up with goddess who gave him a hand and this became one important aspect of love legend. It is also able to draw people’s attraction as well as gratitude aspect. This article will bring about the whole story of how it originates from, including alteration and unfolding of society in each period of time. This well-liked literature has generated a great impact of grateful culture into people’s acknowledgment until present.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles