กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสำเร็จการนำนโยบายการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy