กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทภาครัฐในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประมงพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy