กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และการเปรียบเทียบค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy