กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างมูลค่าเพิ่มที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป กลุ่มขนมนางเล็ดบ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy