กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาชุดโครงการเครือข่ายพัฒนาพันธุ์และสร้างอาชีพ ปลูกพริกพื้นเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy