กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของภาววะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy