ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

วารสารขอแนะนำให้บรรณารักษ์ด้านการวิจัย จัดทำรายชื่อวารสารนี้ไว้ในรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ของห้องสมุดของหน่วยงาน ระบบการทำงานในกระบวนการจัดการวารสารเป็นรูปแบบของโปรแกรมโอเพ่นซอร์สแบบเปิด หากคุณสนใจจะนำไปติดตั้งยังระบบเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์กับงานวารสารในหน่วยงาน สามารถเข้าถึงได้ที่ (ดู Open Journal Systems )