วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้คงรูป Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy