กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy