กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการโรงแรมยุค New Normal ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อและการใช้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy