กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยอิทธิพลของการถ่ายโอนความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy