กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่เมืองใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy