เปิดรับบทความตีพิมพ์สำหรับปี 2564

2020-12-30

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) เล่มที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) ผ่านทางระบบ Online Submission ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ Online Submission ได้ที่นี่