การเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา OJED ปี 2565

2022-03-28

ขณะนี้ทางวารสารเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา OJED ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา OJED ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

ทั้งนี้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา OJED เปิดรับบทความตีพิมพ์ตลอดปี ผ่านระบบ ThaiJo ท่านสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตลอดทั้งปี กรุณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ และ การเขียนรายการอ้างอิง ให้เป็นไปตามกำหนดของวารสาร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @cueduj หรือ โทร. 088-022-5318