Return to Article Details การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ A STUDY OF THE OPERATION OF ACADEMIC TASKS... Download Download PDF