กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนามาตรฐานช่างอุตสาหกรรมสู่กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy