Return to Article Details การพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เื้อต่อการวิจัยเชิงพื้นที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (ตำบลสารภี) Download Download PDF