Return to Article Details ออกแบบลายผ้ากับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์:ศึกษาเฉพาะแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทำงาน Download Download PDF