การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset) สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Authors

  • พวงชมพู โจนส์

Downloads

Published

2016-06-20

How to Cite

โจนส์ พ. (2016). การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset) สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา. Business Administration and Management Journal Review, 8(1), 1–9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129746

Issue

Section

Special Articles