การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset) สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • พวงชมพู โจนส์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-20
How to Cite
โจนส์พ. (2016). การสร้างกระบวนการทางความคิด (Mindset) สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา. Business Review Journal, 8(1), 1-9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129746
Section
Special Articles