บทวิจารณ์หนังสือ: การกำหนดและวิเคราะห์: นโยบายและการวางแผน เพื่อการพัฒนาองค์การสาธารณะและธุรกิจ

Authors

  • สถาพร ปิ่นเจริญ

Downloads

Published

2018-06-23

How to Cite

ปิ่นเจริญ ส. (2018). บทวิจารณ์หนังสือ: การกำหนดและวิเคราะห์: นโยบายและการวางแผน เพื่อการพัฒนาองค์การสาธารณะและธุรกิจ. Business Administration and Management Journal Review, 7(2), 189–190. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/130286