ประชาชนได้อะไรในเชิงเศรษฐกิจ จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

Authors

  • กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)

Downloads

Published

2015-06-25

How to Cite

ภูตระกูล ก. (2015). ประชาชนได้อะไรในเชิงเศรษฐกิจ จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. Business Administration and Management Journal Review, 7(1), 1–30. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/130585

Issue

Section

Special Articles