บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !

  • รุ่งฤดี รัตนวิไล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-06-27
How to Cite
รัตนวิไลร. (2014). บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !. Business Review Journal, 6(1), 255-257. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143778
Section
Book Review