บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !

Authors

  • รุ่งฤดี รัตนวิไล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Downloads

Published

2014-06-27

How to Cite

รัตนวิไล ร. (2014). บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !. Business Administration and Management Journal Review, 6(1), 255–257. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143778

Issue

Section

Book Review