ประเด็นที่ซับซ้อนในการบริหารหนี้สาธารณะ

Authors

  • ปกรณ์ วิชยานนท์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Keywords:

หนี้สาธารณะ

Downloads

Published

2013-12-30

How to Cite

วิชยานนท์ ป. (2013). ประเด็นที่ซับซ้อนในการบริหารหนี้สาธารณะ. Business Administration and Management Journal Review, 5(2), 1–5. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/147094

Issue

Section

Special Articles