บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา

Authors

  • ชรินพร งามกมล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Downloads

Published

2013-06-28

How to Cite

งามกมล ช. (2013). บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา. Business Administration and Management Journal Review, 5(1), 151–164. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/156676

Issue

Section

Book Review