โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?

Authors

  • วิรัตน์ ทองรอด

References

กรมควบคุมโรค. (2020).รายการสถานการณ์โควิ19. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 จาก กรมควบคุมโรค เว็บไซต์: https://covid19.ddc.moph.go.th.

รัฐบาลไทย. (2020). อนุทิน เผย WHO ชื่นชมไทยควบคุมโรคโควิด 19 ได้ดี ผลิตคลิปเผยแพร่ทั่วโลก. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 จาก รัฐบาลไทย เว็บไซต์: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35135.

Charumilind, S., Craven,M., Lamb, J., Sabow, A., & Matt Wilson, M. (2020) When will the COVID-19 pandemic end? Retrieved November, 25,2020, from McKinsey & Company Website: :https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/when-will-the-covid-19-pandemic-end.

European Centre for Disease Prevention and Control. (2020). Maps in support of the Council Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic in the EU/EEA and the UK. Retieved November 25,2020, from European Centre for Disease Prevention and Control Website: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

ServetGünerigök. (2020). Trump says COVID-19 vaccine might be out in October. Retrieved November,25,2020, Website: https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-says-covid-19-vaccine-might-be-out-in-october/1975950.

Smith, D., & Conner, K. (2020). Vaccine for COVID-19 in 2020 is closer to reality: What we know about the top candidates today. Retrieved November,25,2020, Website: https://www.cnet.com/how-to/vaccine-for-covid-19-in-2020-is-closer-to-reality-what-we-know-about-the-top-candidates-today/.

The New York Times. (2020). Covid-19 Vaccine Tracker. Retrieved November, 25,2020, Website: https://www.nytimes.com/interactive/.../coronavirus-vaccine-tracker.

The Bangkok Post. (2020). Thailand to make, supply AstraZeneca's Covid-19 vaccine. Retrieved November 25,2020, Website: https://www.bangkokpost.com/.../thailand-to-make-supply-astrazenecas-covid -19-vaccine.

United Nations Development Programme. (2020).Socio-economic impact of COVID-19. Retrieved November 25,2020, Website: https://www.undp.org/.../coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.

World Health Organization. (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Retrieved November, 25,2020, from World health organization Website: https://covid19.who.int/.

World Health Organization. (2020). Solidarity clinical trial for COVID-19 treatments. Retrieved November,25,2020 from World Health Organization Website: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/sol

Downloads

Published

2020-12-25

How to Cite

ทองรอด ว. . (2020). โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?. Business Administration and Management Journal Review, 12(2), 1–6. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/245293

Issue

Section

Special Articles