เหตุมังกรจรเมินแลนด์บริดจ์ไทยไปใช้ของมาเลย์ได้ในปี 2026

Authors

  • กุมพล บัวสวรรค์ นักวิชาการอิสระ
  • พิษณุ เหรียญมหาสาร อาจารย์ประจำโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Downloads

Published

2024-05-21

How to Cite

บัวสวรรค์ ก. ., & เหรียญมหาสาร พ. . (2024). เหตุมังกรจรเมินแลนด์บริดจ์ไทยไปใช้ของมาเลย์ได้ในปี 2026. Business Administration and Management Journal Review, 16(1), 1–7. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/274323

Issue

Section

Special Articles