กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระพุทธเจ้าชนะมารในปรัชญา 5 กระบวนทัศน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF