กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับเปลี่ยนทิฏฐิวิปลาสด้วยการถ่ายถอนอกุศลอุปปาทานตามแนวพุทธศาสนามหายาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล