กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเสริมสร้างสติพิจารณาด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy