กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาแบบวัดทัศนคติความเป็นผู้ประกอบการ ของ Kolverid’s (1996) ฉบับย่อภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy