กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คำว่า "ลทฺธิ" ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF