กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมถวิปัสสนาในคัมภีร์อภิธรรม นิกายสรวาสติวาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF