กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ศัพท์ว่า “ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทํ” ในโศลกประณาม (ไหว้ครู) ในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิกา” ของพระนาคารชุน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF