กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมในประเทศไทยและกัมพูชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF