กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวโน้มและพัฒนาการทฤษฎีการกำเนิดของพระพุทธศาสนามหายาน (2) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF