กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โชเปนฮาวเออร์ข้อวิพากษ์แนวคิดแบบทุนิยม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล