กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองแนวคิดของการพัฒนาเชิงทวิมิติเพื่อการเข้าถึงความสุขด้วยกระบวนการการตอบสนองทางชีวภาพ (ไบโอฟีดแบค) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF