กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองแนวคิดของการพัฒนาเชิงทวิมิติเพื่อการเข้าถึงความสุขด้วยกระบวนการการตอบสนองทางชีวภาพ (ไบโอฟีดแบค) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล