กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการสืบสายคัมภีร์ใบลานจากศัพท์ต่างที่ปรากฏ : กรณีศึกษาคัมภีร์ทีฆนิกายฉบับใบลานอักษรขอม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy