กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพยนตร์กับยุทธศาสตร์ Soft Power ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF