กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจกับความเข้าใจเนื้อหารายการพยากรณ์อากาศที่มีล่ามภาษามือไทยและคำบรรยายแทนเสียงระหว่างคนบกพร่องทางการได้ยิน คนหูหนวกกับคนหูปกติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล