กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy