กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบยูเลิร์นนิงด้วยวีดิทัศน์สถานการณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์และการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเปิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy