กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจำลองคุณลักษณะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy