กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์คะแนนสรุปการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy