กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบและการจำลองการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับลดความเสี่ยงของผลผลิตข้าวนาปีในภาคกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy